Jens Elbæk - CV - pr. september 2016


Jens Elbæk
Jens Elbæk
tlf: 3120 9966
e-mail: jens.elbaek@z-os.dk

Jeg er en meget erfaren z/OS specialist og arkitekt. Jeg har arbejdet som systemprogrammør og infrastrukturarkitekt i mere end 30 år. Jeg er meget selvstændig og har arbejdet i flere virksomheder, - dog mest i finansielle institutioner. Jeg har defineret og administreret store CICS og MQ-installationer. Jeg kan designe særdeles komplicerede infrastrukturer, som fundament for applikationer, så performance, sikkerhed og tilgængelighed er sikret. Jeg glider nemt ind i et udviklingsteam og har gode samarbejdsevner. Jeg har stor erfaring med videnoverførsel, både i et team, men også med den mere formelle uddannelse. Jeg er selvstændig og føler mig meget ansvarlig for mine leverancer.

Teknisk profil

Jeg har en dyb forståelse for operativsystemer i almindelighed og z/OS i særdeleshed. Jeg har programmeret teknisk komplicerede programmer til understøttelse af applikationer, herunder også til de vigtigste IT-kommunikationsprotokoller. Selvom jeg anser programmeringssproget assembler som mit modersmål, er Java lige så naturlig for mig. Jeg har implementeret fundamentet for flere Java-systemer på z/OS.
Jeg var hovedansvarlig CICS-systemprogrammør i forbindelse med flytningen af Provinsbankens onlinesystemer på NCR-udstyr til IBM-systemer. I midten af 90’erne blev jeg hovedansvarlig for MQ i Danske Bank og var teknisk arkitekt på flere MQ-applikationer, - bl. a. Danske Banks første PC-banksystem til private kunder. Jeg har tidligere været selvstændig, hvor mit fokus var at hjælpe kunderne med implementering af MQ.

Software:

Operativsystemer

z/OS, CICS TS, WebSphere MQ, z/OS Java Virtual Machine, Unix (z/OS), zLinux.

Programmeringssprog:

System z Assembler, Java, COBOL, PL1, ANSI C, CLIST.

Netværk:

TCP/IP and UDP/IP, SNA, LU6.2, CICS Socket programmering

Database

DB2, DB2 Queue Replication (QRep)

Personlige:

Undervisning, skrive manualer, mentor og blogforfatter.

Projekthistorie

De efterfølgende projekter er udvalgt fra mit arbejde hos IBM. Jeg har selvfølgelig også haft væsentlige projekter tidligere, men det ville være for omfattende at medtage disse, - ligesom de sikkert også efterhånden vil være forældede. Projekterne er udvalgt pga. af deres forskellighed, så de kan vise mine arbejdsområder hos IBM.

Installation af RD&T (z/OS for Intel)

Installation og tilretning af testværktøjet RD&T, som ret beset er en z/OS på en Intel-platform

Bidrag

Jeg deltog i analysen af kundens applikation, som skulle overføres til RD&T ifm. en Proof-Of-Concept, samt derefter selve tilretningen af RD&T og flytningen af applikationen til RD&T.

Vedligeholdelse af software tools hos JNData

Opgaven gik ud på at bidrage til at vedligeholde kundernes vendor-produkter, hovedsagelig CMA-spool (ESF). Derudover fejlfinding i PI-Net Batch.

Bidrag

Jeg bidrog i den daglige vedligeholdelse og sørgede for at PInet-problemet blev løst og igangsat

Design af kommunikationsprotokol og MQ-infrastruktur

En stor offentlig kunde skal modtage oplysninger fra mange store datacentre i Danmark. Jeg fik kunden overbevist om at det skulle være med MQ.

Bidrag.

Jeg designede MQ-Infrastrukturen, samt protokollen med hvilken dataene skal flyde mellem centrene. Det har selvfølgelig givet visse overvejelser om sikkerhed, tilgængelighed og specielt performance. Det gik i produktion den 1. januar 2008.

Fragtcentral - "Mobility Project"

Kunden ønskede at benytte de seneste trends i pervasive computing til at forbedre deres service overfor kunderne. Jeg overbeviste dem om, at de skulle benytte MQ på de centrale platforme og WebSphere MQ Everyplace (MQe) på chaufførernes PDA'er, så de fik en stabil infrastruktur til deres dataudveksling mellem deres centrale systemer og PDA'erne.

Bidrag.

Jeg var ansvarlig for den designede infrastruktur vha. de nævnte produkter og jeg løste også nogle problemer med MQe ved at kode en gateway mellem MQ og MQe i Java.

Java Batch

Kunden kørte og kører sin javaapplikation på mainframe i batch. Pga. af en mangedobling af datamængderne ville det være umuligt at gennemføre kørslerne. Vi var derfor nødt til at genoverveje hele implementeringen. Det medførte en total redesign af det miljø, hvori javaapplikationen blev afviklet. Der blev indført en udstrakt grad af parallelisme vha. MQ og kloning af processer. Selve udførelsen af Java blev omlagt til JZOS.

Bidrag

Ledende infrastruktur designer. Jeg blev inviteret til IBM, Palisades, nord for New York, for at tale om det på en intern konference.

Java in CICS

En fragtcentral inden for landbruget ønskede at få sendt kørselsoplysningen med HTTP.

Bidrag.

Jeg udførte design og proof-of-concept af en Java-applikation i CICS, der modtager data fra MQ og sender disse som HTTP til kundens server.

IBM ITD

Projektbeskrivelse
Vedligeholdelse af WebSphere MQ for AROS (LEC) og Danske Bank.

Bidrag

Løse incidents og lave “Root Cause Analasis”

NETS (PBS) - BankSMS (Mobilpenge)

Brug af mobiltelefon til Dankort-transaktioner. Kommunikationen er Web-service til CICS

Bidrag

Arkitekt og teknisk rådgiver.

NETS (PBS) - LU6.2 til MQ

NETS ønskede at omlægge deres lidt forældede LU6.2-kommunikation til bankernes datacentre til en mere moderne WebSphere MQ kommunikation. Samtidig skulle der også indføres brug af Sysplex på z/OS.

Bidrag

Infrastrukturarkitekt sammen med kundens ledende arkitekt.

NETS (PBS) - TCP/IP-socket forbedringer

Modernisering af NETS’s TCP/IP-kommunikation til Dankortsystemet, samt dokumentering af det nuværende system.

Bidrag

Ændringer til assemblerprogrammer, dokumentation af programmerne, samt forslag til flere forbedringer.

Innovation

MQTopology

Jeg var systemprogrammør og z/OS infrastrukturarkitekt hos Danske Bank fra 1985 til 2000. I midten af 90'erne blev programmeringssproget Java populært og jeg vidste, at det ville betyde en stor ændring for udviklingen af applikationer og valg af servere. På det tidspunkt var jeg allerede WebSphere MQ-ekspert. Java kan, - ligesom MQ, køre på adskillige platforme, så jeg meldte mig til et javakursus. Det var desværre så dårligt, at jeg ikke følte jeg lærte nok, så jeg måtte gøre noget selv. Jeg besluttede at opfinde en metode til at checke MQ-infrastrukturen. Det skulle være muligt, at checke MQ-definitionerne inden de gik i produktion og så samtidig have dokumentation af det totale MQ-netværk.
Jeg foretog undersøgelser og programmering i vinteren 1999 om aftenen i min fritid. Derved lærte jeg Java og opfandt produktet "MQ Topology". Produktet blev brugt i Danske Bank og solgt til Nykredit, som senere bragte det til JNdata.

Java and 3270

Jeg skulle sætte mig ind i Javas implementering i CICS og opdagede derved, at der ikke er Basic Mapping Support (BMS) til Java-programmer, - dvs. det er ikke nemt at skrive Java-programmer til traditionelle 3270-skærme og emulatorer. Selvom disse er mindre brugte nu, tænkte jeg ,at nogle stadig ville bruge dem sammen med Java-programmer, så jeg skrev et Java Framework, der tillader en Java-programmør at skrive traditionelle pseudo-conversationelle CICS-programmer til 3270, - uden at kende til hverken CICS eller 3270.

Distributed Message Engine (DME)

DME er et produkt, som jeg skrev udelukkende i Java og det har til formål at sende og modtage filer til MQ. Det blev bygget til en kunde, for at kunden kunne levere og modtage sine data som MQ-messages, uden at have MQ. Når kunden modtog en MQ-message, blev det lagt i en folder på serveren som en fil og modsat kunne kunden lægge en fil i en folder, hvorefter denne fil blev lagt ind i MQ som en message. DME blev yderligere forbedret til de efterfølgende kunder og blev ret populært som det produkt, der kunne hjælpe små kunder med at koble sig på MQ uden at have MQ.

GSE Nordic

Jeg blev omkring 2002 medlem GSE Nordic MQ-konferensens styrekomite. Der var problemer med antallet af tilmeldte, så jeg skrev en hvidbog til de andre komiteer (CICS, DB2) om ændring af strukturen af konferencen. Den blev implementeret og har formentlig reddet konferencen til i dag. Jeg trådte frivilligt ud for nogle år siden.

Undervisning og formidling

I de senere år har jeg tilegnet mig erfaring og stor lyst til at formidle IT-viden. Jeg har skrevet artikler på Intranet
om emner, som var nye for læserne, f.eks. introduktion til MQ. Disse artikler blev senere til en bog, som nu
bliver brugt i min undervisning af programmører. Jeg har holdt taler på konferencer om mine erfaringer med MQ, Java, CICS osv.
I min tid som selvstændig konsulent, brugte jeg en del tid på at udvikle kurser, samt at udføre selve undervisningen. Det var koncentreret på WebSphere MQ, da der var et stort behov for træning i dette produkt.

De væsentligste kurser var:
● MQ for programmører
● MQ for driftspersonale
● MQ for Sikkerhedspersonale

Jeg har undervist personalet i Jyske Bank og Silkeborg Datacentral i WebSphere MQ i adskillige år.
Hos IBM har jeg undervist DTU-studerende i mainframeprogrammering og i brugen af Java og MQ på mainframe. Desuden har jeg skrevet indlæg på en IBM-blog, som introducerer mainframe til studerende. Jeg har også skrevet min egen blog om Assembler Language

Karriereforløb

05/2003 - 01/2015 - IBM (tidligere Mærsk Data / LEC)

Senior IT specialist og arkitekt
● z/OS
● WebSphere MQ
● CICS TS
● Java på z/OS
● Infrastruktur design
● Performance

05/2001 - 04/2003 - Jens Elbaek Consulting

Konsulent
WebSphere MQ konsulent og underviser

05/2000 - 04/2001 - Hitachi Data Systems

Konsulent
WebSphere MQ konsulent, udvikler af MQ-Topology og underviser

03/1985 - 04/2000 - Provinsbanken, Brabrand, senere Danske Bank

Systemprogrammør
Systemprogrammør på CICS og tilhørende produkter.
Fra 1993 også på MQ.

09/1978 - 02/1985 LEC, Risskov

Systemprogrammør
Assemblerprogrammør og systemprogrammør

01/1977 - 02/1978 - Sanistål, Aalborg

Programmør
RPGII programmør på IBM System/3 Model 15.

07/1975 - 08/1976 - Phønix AS, Vejen

Kontorelev
Operatør, programmør og systemanalytiker

Uddannelsesforløb og certificering

1984 Datanom Distribuerede Systemer og Datanet
1985 BD31 SMP/E
1985 BX40E MVS Structure and Design
1986 BX47 MVS/XA Problem Determination
1986 CB31 SNI - Planning and Impl.
1987 CICS Explained in Detail II
1988 CA54 CICS Recovery and Restart
1988 CICS Explained in Detail III + IV
1987 OS80 Cross Memory Services
1990 CICS/VTAM Explained in detail
1992 OSP10 C Programmering
1994 OSP01 OS/2 Programmering (Kernal)
1994 C495E CICS/ESA Performance and Tuning
1996 MVSOPEN MVS Open Seminar
1996 MQ20 MQM MVS/ESA systemadministration
1997 Datanom Objektorienteret systemudvikling
1997 NT 4.0 Workstation-1
1998 Datanom Java
1999 Centificering English at MS Univercity (WinKWIZ)
2006 Introduction to WebSphere Developer for z/OS (Nu Rational Developer for z/OS)
2006 OMWS3BX Operational Modeling Workshop

2000-2007 GSE Nordic Technical Conference
2000-2007 IBM Transaction and Messaging Conference

2007 IBM SOA Technical Architecture Workshop for z/OS
2007 IBM WebSphere for z/OS Technical Product Update
2007 IBM WebSphere for z/OS Performance Monitoring and Best Practices
2007 Developing Applications with a Service-Oriented Architecture
2007 Certificeret i "IBM WebSphere MQ, V6.0, Solution Design"

Privat

Jeg er født i 1956 og gift med Sonja siden 1984 og vi har to voksne døtre, der er flyttet hjemmefra.
Vi bor i Skejby ved Århus i et parcelhus.
Adressen er:
Skejbytoften 83
8200 Århus N
tlf: 3120 9966